RSS

Drobiazgi, które cieszą..czyli rzecz o akcesoriach…

Hokej jest tą  dziedziną sportu, gdzie dobry sprzęt odgrywa istotną role. Na wyposażenie zawodnika…

Materac kieszeniowy, kokosowy, czy lateksowy –…

Coraz bardziej doceniamy, jak ważny jest komfort spania oraz dobry wypoczynek. Nie chodzi tutaj…

Czym są kleje montażowe?

Rodzaje i zastosowanie Planujesz remont mieszkania? A może jesteś w trakcie budowy domu? Jednym z…

Higiena intymna mężczyzny – jak powinieneś…

Rzadko wspomina się o higienie intymnej mężczyzn, choć ten temat nie powinien być pomijany.…

«
»

COVID 19 – Przywracanie pracy sądów – co się zmieniło

COVID-19 znacząco zmienił życie każdego z nas. Wprowadzone na jego skutek zmiany objęły również sposób, w jaki funkcjonują organa administracji państwowej, w tym także sądy. Wraz z kolejnymi tarczami antykryzysowymi, a zwłaszcza tarczą 3.0 rozpoczęło się odmrażanie pracy sądów – a w ślad za nimi przywrócona została praca kancelarii prawniczych. Co zmieniło się na skutek pandemii? Jak wygląda „nowa normalność” w pracy sądów?

Powrót postępowań jawnych

Choć nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, to już od 18 maja przywrócono postępowania jawne, a więc wymagające udziału stron i świadków. Tak więc sprawy rozwodowe czy dotyczące adopcji przeprowadzane są w trybie normalnym. Jednak ich przebieg daleki jest od tego, do jakiego przywykliśmy przez lata. Wprowadzono szereg zmian, mających za zadanie ograniczyć rozprzestrzenianie się COVID-19. Między innymi ograniczono wstęp na salę sądową – teraz mogą tam wchodzić jedynie osoby wezwane lub zawiadomione, maksymalnie 15 minut przed rozpoczęciem rozprawy. Wprowadzono również znane z innych miejsc (m.in. supermarketów czy restauracji) procedury jak np. pomiar temperatury przy wejściu na teren obiektu, obowiązkowa dezynfekcja rąk (lub użycie gumowych rękawiczek). Obowiązkowe jest również korzystanie z maseczek lub przyłbic podczas pobytu w budynku sądu. 

Delikatnej zmianie uległy również niektóre czynności procesowe – np. ze względu na wymaganą kwarantannę dokumentów nie można składać pism procesowych podczas posiedzenia. Nie działają również kasy sądu – przelewy należy wykonywać, używając bankowości elektronicznej lub z siedziby banku. Nieczynne są również szatnie sądowe. 

Rozprawy na odległość – na znacznie szerszą skalę

Do tej pory niewiele było sytuacji, w których ustawodawca przewidział możliwość przeprowadzenia rozprawy na odległość. W związku z zagrożeniem COVID-19 znacznie rozszerzono możliwość wykorzystanie tej drogi postępowania. Nowe przepisy zakładają, że jeśli warunki techniczne danego Sądu na to pozwalają, przesłuchiwanie świadków czy biegłych będzie mogło się odbywać z innych pomieszczeń w budynku sądu, a oskarżeni przebywający w zakładzie karnym będą mogli składać zeznania bezpośredni stamtąd. Można dzięki temu nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo osób biorących udział w postępowaniu, ale również uniknąć kłopotliwego transportu osadzonych. 

Wyrok bez rozprawy i więcej spraw pilnych

Jak podaje Kancelaria adwokacka Makoś – kolejna zmiana dotyczy znaczącego rozszerzenia listy spraw, w których możliwe będzie uzyskanie wyroku bez rozprawy sądowej. Postępowanie będzie rozstrzygane na posiedzeniu niejawnym, bez udziału osób trzecich, co pozwoli na redukcję zagrożenia dla stron postępowania. Postępowanie niejawne ma miejsce w głównie w sytuacjach, gdy sąd nie dysponuje warunkami technicznymi pozwalającymi na przeprowadzenie rozprawy na odległość i odbywa się na podstawie dostarczonych pisemnie stanowisk stron i zeznań świadków. 

Zmianie uległ również katalog spraw rozpatrywanych w trybie pilnym. Do spraw obejmujących nieletnich czy przemocy w rodzinie dołączono postępowania dotyczące osób tymczasowo aresztowanych, zgody na przeprowadzenie zabiegu medycznego, odwieszenia warunkowo zawieszonej kary czy wydania decyzji o warunkowym umorzeniu postępowania. 

Kancelarie prawne, adwokaci i prawnicy – ich również dotknęły zmiany

Oczywiście do pracy nie wróciły wyłącznie sądy, ale również adwokaci, radcy prawni i kancelarie prawne. W związku z działaniami mającymi na celu redukcję narażenia zdrowia i życia, niektóre sądy wystąpiły do adwokatów o przygotowania techniczne umożliwiające im branie udziału w rozprawach przeprowadzanych bez fizycznej obecności na sali sądowej (w ramach rozpraw na odległość).

Rozszerzono także możliwości wykorzystania dokumentów elektronicznych – można teraz je wysyłać za pośrednictwem platformy ePUAP, co znacznie usprawnia obieg i przygotowanie dokumentów, bez konieczności fizycznego ich przekazywania, co redukuje ryzyko zakażenia. 

Wiele wskazuje na to, że tzw. nowa normalność związana z pandemią i jej konsekwencjami będzie towarzyszyła nam na dłużej. Sądy, adwokaci i kancelarie prawne starają się dostosować do nowych wymogów sanitarnych, dzięki czemu możliwe jest przywrócenie działalności wymiaru sprawiedliwości. 

Artykuł powstał przy współpracy z Kancelarią Adwokacka Makoś  http://adwokat-wyszkow.pl/

Polecane

Popularne

Serwisy

MCportal