RSS

10 najważniejszych cech dobrego motocyklisty –…

Nie każdy ma predyspozycje do poruszania się motocyklem. Bezpieczna i komfortowa jazda jednośladem wymaga…

Profil cienia z oświetleniem LED do…

Profil cienia z oświetleniem LED do podwieszanych sufitów: idealny wybór dla stylowego i efektywnego…

Prezent dla dziewczynki na Dzień Dziecka:…

Kiedy zbliża się Dzień Dziecka, każdy z nas szuka idealnego prezentu, który sprawi radość…

Trendy w kolorach i teksturach tynków

W dzisiejszym dynamicznym świecie architektury i designu, tynki budowlane i tapety nie tylko pełnią…

«
»

Budowa i wypełnianie Nowego JPK_V7 w praktyce

  • Napisany przez:

Podatnicy znają już budowę i funkcje jednolitego pliku kontrolnego – jest on wprowadzany stopniowo już od kilku lat. Stanowi szczegółowo określoną bazę informacji oraz danych i specjalny sposób komunikacji z administracją skarbową, w celu przedkładania odpowiednich zeznań w formie elektronicznej. Obecnie (w 2020 roku) planowane jest wprowadzenie poważnych zmian w zakresie tej aplikacji – od tego roku ma ona połączyć tradycyjne deklaracje VAT-7 i VAT-7K ze znanym do tej pory Jednolitym Plikiem Kontrolnym. Jak w praktyce wyglądać będzie budowa nowego pliku? Jak został zbudowany? Jakie elementy czekają na podatników?

Schemat i elementy nowego JPK_V7

Główny schemat dla plików JPK_VAT7M i JPK_V7K, składa się z 7 elementów i są to:

  • Naglowek;
  • Podmiot1;
  • Deklaracja;
  • SprzedazWiersz;
  • SprzedazCtrl;
  • ZakupWiersz;

Każdy z nich pełni odpowiednią funkcję w pliku formatu XML. I odpowiednio:

Naglowek – pole zawierające między innymi dane dotyczące okresu, za który składany jest nowy jednolity plik kontrolny, cel w jakim został złożony, organ podatkowy (urząd skarbowy) do którego jest skierowany oraz datę jego złożenia.

Podmiot1 – to pole, w którym pojawią się dane identyfikujące podmiot, który składa plik JPK_V7M/JPK_V7K.

Deklaracja – to zestaw danych niezbędnych do obliczenia wysokości podatku należnego, naliczonego, wysokości podatku lub jego zwrotu, wraz z oznaczeniem sposobu jego dokonania oraz pouczeniem dla podatnika.

SprzedazWiersz – to część zawierająca dane, wymagane do rozliczenia podatku należnego.

SprzedazCtrl – to element zawierający liczbę wierszy oraz podatek należny w odpowiedniej ewidencji w zakresie okresu, którego dotyczy deklaracja miesięczna – JPK_V7M lub kwartalna – JPK_V7K.

ZakupWiersz – to część odpowiedzialna za prawidłowe rozliczenie podatku naliczonego.

ZakupCtrl – ostatni element nowego jednolitego pliku kontrolnego, zawierający informację o liczbie wierszy oraz podatku naliczonego w systemie ewidencji, w zakresie podatku naliczonego za okres w systemie miesięcznym JPK_V7M lub kwartalnym JPK_V7K.

Wypełnianie nowego JPK_V7

Pracując nad nowym plikiem JPK_V7 należy pamiętać, że plik ma specyficzne formatowanie oraz wymagania. Jego pola znakowe są alfanumeryczne, można w nich stosować zarówno duże jak i małe litery. Możliwe jest stosowanie znaków specjalnych, w szczególności „+” i „-„. W przypadku zastosowania wielkości ujemnej, należy poprzedzić je znakiem minus w formacie („-„). Daty podawane są w kolejności rok, miesiąc, dzień, tj. RRRR-MM-DD (na przykład 2020-12-08). Numer identyfikacji podatkowej wpisuje się jako ciąg znaków (cyfr lub liter) bez spacji i innych znaków rozdzielających. Należy wyodrębnić literowo kod kraju do osobnego, przeznaczonego na to pola.

W przypadku wpisywania pól kwotowych (numerycznych), nie należy używać żadnych separatorów, takich jak spacje, itp. – a jedynie używać kropki, jako separatora miejsc dziesiętnych. Kwoty podaje się z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. W zakresie kwot, w części deklaracji należy zaokrąglać je do pełnych złotych, gdzie końcówki mniejsze niż 50 groszy pomija się, a wynoszące powyżej 50 groszy podwyższa do pełnych złotych, zgodnie z zasadami ustawy Ordynacja Podatkowa.

Materiał zewnętrzny

Polecane

Popularne

Serwisy

MCportal