RSS

Rower trójkołowy rehabilitacyjny – idealny rower do rehabilitacji

Rowery rehabilitacyjne trójkołowe - to doskonały wybór! Rowery dla niepełnosprawnych występują w wielu wersjach modelowych i…

Jaki typ depilacji wybrać?

Walcząc z nadmiernym owłosieniem, często zastanawiamy się jak się go pozbyć. Na rynku można znaleźć…

Jak przechowywać perfumy, by jak najdłużej zachowały swoje…

Wybór pojemności perfum często może nastręczać naszym klientom trudności. Nie każdy używa na co dzień…

Budowa i wypełnianie Nowego JPK_V7 w praktyce

Podatnicy znają już budowę i funkcje jednolitego pliku kontrolnego - jest on wprowadzany stopniowo już…

«
»

Budowa i wypełnianie Nowego JPK_V7 w praktyce

Podatnicy znają już budowę i funkcje jednolitego pliku kontrolnego – jest on wprowadzany stopniowo już od kilku lat. Stanowi szczegółowo określoną bazę informacji oraz danych i specjalny sposób komunikacji z administracją skarbową, w celu przedkładania odpowiednich zeznań w formie elektronicznej. Obecnie (w 2020 roku) planowane jest wprowadzenie poważnych zmian w zakresie tej aplikacji – od tego roku ma ona połączyć tradycyjne deklaracje VAT-7 i VAT-7K ze znanym do tej pory Jednolitym Plikiem Kontrolnym. Jak w praktyce wyglądać będzie budowa nowego pliku? Jak został zbudowany? Jakie elementy czekają na podatników?

Schemat i elementy nowego JPK_V7

Główny schemat dla plików JPK_VAT7M i JPK_V7K, składa się z 7 elementów i są to:

  • Naglowek;
  • Podmiot1;
  • Deklaracja;
  • SprzedazWiersz;
  • SprzedazCtrl;
  • ZakupWiersz;

Każdy z nich pełni odpowiednią funkcję w pliku formatu XML. I odpowiednio:

Naglowek – pole zawierające między innymi dane dotyczące okresu, za który składany jest nowy jednolity plik kontrolny, cel w jakim został złożony, organ podatkowy (urząd skarbowy) do którego jest skierowany oraz datę jego złożenia.

Podmiot1 – to pole, w którym pojawią się dane identyfikujące podmiot, który składa plik JPK_V7M/JPK_V7K.

Deklaracja – to zestaw danych niezbędnych do obliczenia wysokości podatku należnego, naliczonego, wysokości podatku lub jego zwrotu, wraz z oznaczeniem sposobu jego dokonania oraz pouczeniem dla podatnika.

SprzedazWiersz – to część zawierająca dane, wymagane do rozliczenia podatku należnego.

SprzedazCtrl – to element zawierający liczbę wierszy oraz podatek należny w odpowiedniej ewidencji w zakresie okresu, którego dotyczy deklaracja miesięczna – JPK_V7M lub kwartalna – JPK_V7K.

ZakupWiersz – to część odpowiedzialna za prawidłowe rozliczenie podatku naliczonego.

ZakupCtrl – ostatni element nowego jednolitego pliku kontrolnego, zawierający informację o liczbie wierszy oraz podatku naliczonego w systemie ewidencji, w zakresie podatku naliczonego za okres w systemie miesięcznym JPK_V7M lub kwartalnym JPK_V7K.

Wypełnianie nowego JPK_V7

Pracując nad nowym plikiem JPK_V7 należy pamiętać, że plik ma specyficzne formatowanie oraz wymagania. Jego pola znakowe są alfanumeryczne, można w nich stosować zarówno duże jak i małe litery. Możliwe jest stosowanie znaków specjalnych, w szczególności “+” i “-“. W przypadku zastosowania wielkości ujemnej, należy poprzedzić je znakiem minus w formacie (“-“). Daty podawane są w kolejności rok, miesiąc, dzień, tj. RRRR-MM-DD (na przykład 2020-12-08). Numer identyfikacji podatkowej wpisuje się jako ciąg znaków (cyfr lub liter) bez spacji i innych znaków rozdzielających. Należy wyodrębnić literowo kod kraju do osobnego, przeznaczonego na to pola.

W przypadku wpisywania pól kwotowych (numerycznych), nie należy używać żadnych separatorów, takich jak spacje, itp. – a jedynie używać kropki, jako separatora miejsc dziesiętnych. Kwoty podaje się z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. W zakresie kwot, w części deklaracji należy zaokrąglać je do pełnych złotych, gdzie końcówki mniejsze niż 50 groszy pomija się, a wynoszące powyżej 50 groszy podwyższa do pełnych złotych, zgodnie z zasadami ustawy Ordynacja Podatkowa.

Materiał zewnętrzny

Polecane

Popularne

Serwisy

MCportal